Wednesday, November 01, 2006

SNS Nytt forum från Gammalt forum

Överför från gammalt forum till nytt forum på följande sätt:

Ta reda på URL från

http://sky.prohosting.com/anitari/SNSlinks/ARSurflinks.html

http://sky.prohosting.com/anitari/SNSlinks/ARSurflinks2.html

Testa genom att därifrån sätta in

ny thread - thID=
ny IDS= #87078

Ex gammalt forum:

http://www.seniornet.se/browse.jsp?id=03_05&co=thread.jsp?forum=18&thread=31540&mode=threaded&messageIDS=87078#87078


Ex på insättning i nytt forum:

http://www2.seniornet.se/forumdotnet/Forum.aspx?ftID=3&thID=31540&forumID=18#87078

Ja, det fungerade! Internettips har forumID=18

....

En jättelik idébank

http://www.seniornet.se/browse.jsp?id=03_05&co=thread.jsp?forum=106&thread=32722

http://www2.seniornet.se/forumdotnet/Forum.aspx?ftID=3&thID=32722&forumID=106#32722

Det fungerar!

_________